Opšti uslovi kupovine

>
Opšti uslovi kupovine

Opšti uslovi kupovine

Ovim Opštim uslovima kupovine DOO NEL, Bački Petrovac 10/1, (u daljem tekstu: „Prodavac“) definiše uslove, prava i obaveze koje imaju Prodavac i Kupac pri kupoprodaji robe u postupku naručivanja, plaćanja, isporuke, povraćaja i reklamacije za robu kupljenju na internet stranici Prodavca.

Prodavac je DOO NEL, Bački Petrovac 10/1

Kupac robe je svako fizičko lice koje putem internet stranice prodavca ubaci u korpu barem jedan proizvod, plati virmanom (opštom uplatnicom) ili kreditnom karticom, ili se odluči za plaćanje robe pouzećem, te o narudžbini (uplati) obavesti Prodavca elektronskim putem.

Internet stranica Prodavca je www.cappolos.rs/shop

Na internet stranicama Prodavca su izražene maloprodajne i/ili akcijske cene.

Valuta plaćanja je sprski dinar (RSD).

Naručivanje

Proizvodi se naručuju dodavanjem artikla u „korpu“ na internet stranicama Prodavca.

Nakon dodavanja artikla u korpu, Kupac može nastaviti s pretraživanjem i dodavanjem novih artikala ili završiti kupovinu i plaćanje odabranih artikala.

Pre plaćanja, Kupac treba uneti lične i kontakt podatke, kao i podatke za dostavu.

Prodavac zahteva samo podatke o ličnosti za uredno izvršenje kupoprodaje.

Načini dostave i aktivacije, kao i rok isporuke detaljno su opisani na stranici Načini plaćanja i isporuka.

Plaćanje opštom uplatnicom (virmanom) vrši se putem banke, pošte, internet bankarstvom ili  putem neke druge finansijske ustanove/servisa.

Pre samog završetka narudžbine, Kupac je dužan potvrditi da prihvata uslove ove internet prodavnice definisane kroz opšte uslove kupovine.

Rokovi isporuke se mogu promeniti, a o svakoj promeni Prodavac će obavestiti Kupca.

Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, o tome će obavestiti Kupca e-mailom ili telefonom. 

Prigovor i reklamacija

Kupac može Prodavcu uputiti prigovor ili upit poštom na adresu Prodavca ili putem mejla. Kontakt podaci Prodavca, koji su ujedno i kontakt podaci korisničkog servisa istaknuti su na stranici Kontakt.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • Nakon što je usluga u potpunosti pružena bez nedostataka i mana, ili nakon što je proizvod bez oštećenja i nesaobraznosti isporučen na adresu kupca;
  • Nakon isteka perioda od 14 dana od dana stupanja robe u državinu kupca;
  • Nakon što je kupac otpečatio zapečaćenu robu koja se zbog zdravstvenih i higijenskih razloga više ne može koristiti.

Prodavac određuje uslove vraćanja i postotke umanjenja iznosa za povraćaj kupcu usled umanjenja vrednosti proizvoda.

Prodavac obaveštava Kupca o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda za koju zbog tehničkih karakteristika nije moguće proveriti funkcionalnost bez rukovanja proizvodom.

Kupac je dužan pogledati karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na internet stranici Prodavca.

Kupac treba pregledati proizvod, njegovu prirodu, obeležja i funkcionalnost. Ukoliko Kupac primeti bilo kakav nedostatak, potrebno je što pre obavestiti Prodavca i vratiti proizvod bez korišćenja, jer svako dalje rukovanje proizvodom podrazumeva da je Kupac njime zadovoljan.

Opšti garancijski uslovi 

Garancija ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem.

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kao i odredbi Zakona o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019).

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.

Garancija važi od dana kupovine proizvoda do isteka garantnog roka, što se potvrđuje dokazom o kupovini.

Davalac garancije garantuje da proizvod propisanog kvaliteta i da će pravilno funkcionisati ako se potrošač bude pridržavao priloženog uputstva za upotrebu.

Davalac garancije se obavezuje direktno ili preko servisera da će na zahtev podnosioca garantnog lista i u garantnom roku, o svom trošku, u servisu otkloniti kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji nastanu prilikom pravilne upotrebe, ili izvršiti zamenu artikla.

Davalac garancije se obavezuje direktno ili preko servisera da bez odlaganja u roku od 7 dana od prijema reklamacije odgovori potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešenja.

Davalac garancije neće priznati garanciju:

  • ako se korisnik nije pridržavao uputstva za upotrebu proizvoda,
  • ako je proizvod servisiralo neovlašćeno lice ili su ugrađeni neoriginalni delovi,
  • ako je korisnik nestručno i nepažljivo postupao sa proizvodom,
  • ako su oštećenja nastala usled dejstva mehaničke sile,

Garantni zahtev:

U slučaju da upućujete garantni zahtev, artikal treba da pošaljete, zajedno sa originalnim dokazom o kupovini (računom, garatnim listom i potvrdom o produženoj garanciji) na adresu prodavca.

Ukoliko isporučeni artikal nije saobrazan ugovoru zaključenom izmedu Prodavca i Kupca, Kupac će imati sva prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Prodavac će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, pismeno, ili na fax sa instrukcijama za povrat robe.

U slučaju nemogućnosti zamene proizvoda, Prodavac će nadoknaditi Kupcu njegove troškove povrata robe i vrednost robe koju nije više u mogućnosti da isporuči.

U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Prodavca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu putem interneta kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u roku od 14 dana o dana preuzimanja.

Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Troškove transporta prilikom jednostranog raskida Ugovora snosi kupac.

Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev.

Izjava o privatnosti 

Prodavac se obavezuje da zaštiti podatke o ličnosti Kupaca.

Prodavac prikuplja samo podatke o ličnosti kupaca koji su nužni za ispunjenje kupoprodaje.

Svi podaci korisnika se strogo čuvaju, dostupni su samo radnicima Prodavca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. 

Prikupljanje i korišćenje informacija 

U procesu realizacije tražene usluge, kao i za davanje obaveštenja i informacija vezanih uz usluge Prodavca, Prodavac koristi isključivo informacije i podatke koje Kupac pristane dati.

Prodavac se obavezuje da podatke o ličnosti Kupaca neće prodati, pokazati ili dati trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi.